Bedrijfsinformatie

Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf, dat:

  • De kennis bezit en de mogelijkheden benut;
  • Door selectie probeert de varkens, biggen en zeugen op de juiste plaats te vermarkten;
  • Streeft naar vaste koppelingen tussen vermeerderaar/vleesvarkenshouder;
  • Een goede service verleent door te werken met vakkundig/gemotiveerd personeel;
  • In bezit is van veetransportmiddelen, die voldoen aan de wettelijke eisen;
  • Zowel nationaal als internationaal opereert;
  • Op deze manier streeft naar een optimale opbrengst voor de varkenshouder.