hero-bedrijf

Dierenwelzijn

Iedere minuut van de dag zijn wij met het welzijn van onze dieren bezig. Knorren ze tevreden? Spelen ze door het hok? Is het klimaat optimaal? Is het voer lekker? Goed en gezond boeren is een way of life… net topsport, je geeft jezelf voor 200%! Je blijft steeds je dieren observeren, om te kijken wat je nog kunt verbeteren. De dieren moeten zich prettig voelen, want dat is goed voor de varkens en goed voor ons.

Zoals je in onze historie hebt kunnen lezen, leeft bij ons iedere diergroep op een andere locatie in dezelfde straat.

Het splitsen van leeftijdsgroepen brengt veel rust in de stal en zorgt voor een laag onderling besmettingsniveau, dit draagt bij aan een hoge gezondheidsstatus van onze dieren. Hierdoor ligt ons antibioticagebruik erg laag en de kwaliteit van de afgeleverde dieren hoog en vertrouwd.