hero-bedrijf

Duurzaam

Wij runnen ons bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde manier, dit blijkt met name uit:

  • Gunstig voerverbruik;
  • Nevenstromen uit de humane voedingsmiddelenindustrie zijn geen afval, maar hoogwaardig veevoer;
  • Aanfok van onze eigen moederdieren;
  • C02 reductie door korte transportlijnen van voer, mest en dieren;
  • Biologische luchtwassers;
  • Minder mestafzet door scheiding en verdamping;
  • Gebruik van warmtepompen en zonne-energie.

Aanfok van onze eigen moederdieren

Op ons bedrijf worden onze eigen moederdieren geboren. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen, we hoeven nu immers geen jonge moederdieren aan te kopen van andere bedrijven. Dit is tevens ook weer goed voor de gezondheidsstatus, onze dieren kennen elkaar namelijk al.

Co2 reductie

De transportlijnen binnen ons bedrijf zijn kort, dit geldt voor voer, mest en dieren. Hierdoor worden minder transportkilometers afgelegd, wat goed is voor het milieu. Het voer wordt regionaal door ons ingekocht. Mest zetten wij in onze gemeente af en er wordt een gedeelte van de mest verdampt en verwerkt, hierdoor hoeven we ook minder volume aan mest te laten vervoeren.

Onze dieren blijven in de dezelfde straat, enkel de korte afstand naar de slachterij levert een transportbeweging op!

Biologische luchtwassers

Op ons bedrijf hebben wij biologische luchtwassers, zoals de naam al zegt wast deze ‘’machine’’ de lucht die uit de stal komt op biologische wijze. De lucht wordt door een waternevel geblazen. De stofdeeltjes spoelen neer en schone lucht verlaat de stal door de luchtafvoer. Kom maar eens een keer het verschil ruiken, van lucht die, uit de stal de wasser in gaat, en de lucht die vanuit de wasser de stal verlaat. Tijdens open dagen willen wij deze ervaring graag met u delen. U zult versteld staan van deze prachtige techniek.

Mestscheiding en verdamping

Een van de biologische luchtwassers, functioneert tevens als vochtverdamper. Dit  verwerkingsproces komt in het kort hierop neer, dat de hoeveelheid water die de luchtwasser nodig heeft, door de warme stallucht wordt verdampt.

Ook de dunste mest gaat door de verdamper, deze wordt hiervoor eerst gescheiden en verwerkt.   Het proces van mest scheiden en verwerken levert een dikke en dunne fractie op. De dikke fractie wordt afgezet en de dunste gaat door de verdamper of wordt uitgereden binnen de gemeentegrenzen. De af te voeren mest wordt hierdoor qua volume flink gereduceerd. Wat resulteert in minder transportbewegingen en dus ook goed is voor het milieu.

Warmtepompen

Op onze bedrijven maken wij gebruik van warmtepompen. Dit unieke systeem gebruikt de warmte, die de dieren zelf afgeven, om de stal te verwarmen, waar dit nodig is. Ons gasverbruik is hierdoor tot nagenoeg nihil gedaald.

Zonne-energie

Ons streven is om vóór 2019  energie neutraal te werken  d.m.v. het gebruik van zonne-energie.

De daken van onze stallen worden voorzien van zonnecollectoren en daarmee gaan wij in onze eigen stroom behoefte voorzien.